خاطرات شهید

خاطره ای از مادر شهید

عنوان خاطره : به یاد امام حسین (ع)

شهید کدایی عشق و علاقه خاصی به جبهه داشت یادم هست موقعی که میخواست مرحله آخر به جبهه برود به من گفت :

مادر هر وقت به یاد من افتادی خلیل و حبیب برادرانم را نگاه کن و به یاد امام شهیدم امام حسین (ع) گریه کن .

علاقه خاصی به امام حسین (ع) و اهل بیت داشت و در مراسم های محرم حضور فعال داشت و در روستا فعالیتهای زیادی داشت .

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

بازدیدها: ۲۵