شهید ابراهیم کشتکار

نام پدر :عبدالله

تاریخ تولد : ۱۳۳۹

تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۷/۶

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : سرپل ذهاب

آرامگاه : گناوه ( جاویدالاثر)

بازدیدها: ۷