خاطرات شهید

خاطره‌ای از همسر شهید

عنوان خاطره : کمک به فقرا

شهید نسبت به فقرا مهربان و نسبت به سادات و ائمه علاقه داشت و عشق می‌ورزید . روزی دو زن فقیر سید به خانه ما آمدند برای کمک چیزی نداشتم اول زمستان بود و آنها در خواست داشتند که خانه ما به یک سری وسایل نیاز دارد که بتوانیم خانه‌امان را برای زمستان محکم کنیم من این مطلب را به شهید گفتم که اینها نیاز به کمک دارند اگر شما به اینها کمک کنید خداوند انشاالله خانه‌ای در بهشت برای شما می‌دهد و شهید استقبال کرد و به آنها کمک کرد و وسایل گرفت آنها پول نداشتند تا وسایل را به منزلشان ببرند شهید ماشینی کرایه کرد و وسایل آنها را به مقصد رساند و به نظر من همان طوری که شهید خانه دنیوی سادات را درست کرد خداوند خانه‌ای در بهشت به او عطا کرد و به درجه رفیع شهادت نائل گشت . 

Views: 85