خاطرات شهید

خاطره ای از زبان برادرشهید

عنوان خاطره : جام شهدای روستا (فوتبال)

شهید به اتفاق شورای روستا جامی را تحت عنوان شهدای روستا برگزار کردند شهید کهزادی به درستکاری و با تقوی معروف بود چند تیم فوتبال با هم به رقابت پرداختند تا کار به مرحله آخر رسید یک تیم یک درخواستی از شهید کهزادی داشت که شما با تیم شهید پور حیدری بازی نکنید تا ما برنده میدان باشیم اما شهید کهزادی که هیچ وقت کار خراب و نادرست انجام نمی‌داد راضی نشد و آن تیم سوم شدند که کهزادی با پول خودش برای آنها تیم سومی جایزه گرفت گفت  اما به دیگر تیم‌ها خیانت نکرد و این کار را انجام ندارد .

بازدیدها: ۲۳