یادداشت ها

 

مناجات شهید

 

خدایا ـ بارالها ـ معبودا ـ معشوقا و مولایم ،

من ضعیفم و ناتوان ؛  دوست دارم ، چشمهایم را دشمن در اوج دردش از حدقه در بستان درآورد و دستهایم را در سوسنگرد قطع کند و پاهایم را در خونین شهر از بدن جدا سازد و قلبم را در مریوان اشرار آماج رگبارهایشان کنند و سرم را در مهاباد خصم زبون از تن جدا نماید

تا در کمال فشار و آزار ، دشمنان مکتبم ببینند که گرچه دستها و پاها و قلب و سینه و سرم را از من گرفتند اما یک چیز را نتوانستند بگیرند

و آن ایمان و هدفم است که عشق به الله و معشوقم و به امام امت و اسلام است .

روحش شاد یادش گرامی باد

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۴۸