خاطرات شهید

خاطرات از زبان همسرش

عنوان خاطره : احترام خاص به ایام محرم

در ایام محرم و تاسوعا و عاشورا مسافرت نمی‌کرد و در مراسمات شرکت فعال داشت و در ایام محرم در مسجد توزیع پذیرایی را به عهده داشت و برای امام حسین (ع) و یارانش گریه می کرد

و می‌گفت : باید از اینها درس گرفت و بچه‌ها را سفارش به زنده نگه داشتن ایام محرم می کرد و می‌گفت : همه چیز از امام حسین (ع) است و من این را دیده‌ام .

عنوان خاطره :‌ شفاعت از امام حسین (ع)

یک سال در دهه محرم مریض شد اعتقاد عجیبی به امام حسین (ع) و شفاعت او داشت از امام حسین (ع) شفاعت خواست تا خوب شود و برای او سینه بزند که شفاعت پیدا کرد و ایام محرم را در تمام مراسمات مسجد شرکت کرد و برای امام حسین (ع) سینه زد

بازدیدها: ۲۶