شهید بهادر علیزاده

نام پدر : غلامحسین

تاریخ تولد :۱۳۴۲/۰۳/۲۹

تاریخ شهادت :۱۳۶۳/۰۳/۱۷

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : آبادان – ترکش گلوله توپ

آرامگاه : گناوه

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۳۵