شهید بهمن چاروسی زاده

نام پدر : اله کرم

تاریخ تولد : ۱۳۳۹

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۵

محل تولد : گناوه

محل شهادت : شرق دجله – عملیات بدر

آرامگاه : گناوه 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 133