خاطرات شهید

 

پدر شهید می‌گوید یک روز به شیراز رفته‌ بودم و یک کاپشن برای جمشید خریدم و بعد از آمدن به او دادم او بسیار خوشحال شد . بعد از دو روز دیدم که کاپشن را ندارد . پرسیدم جمشید کاپشن را چه‌کرده‌ای ؟ گفت : برده‌ام خشکشوئی بندر گناوه . بعداً فهمیدم آنرا بخشیده است .

 

 

________________________________________________________________________

بازدیدها: ۲۰