شهید حسن تنگستانی

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : ۱۳۴۵

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۲/۱۷

محل تولد : گناوه

محل شهادت : در حین انجام وظیفه در شیراز

آرامگاه : گناوه

Views: 174