یادداشت های شهید

 

بار خدایا 

اینکه سفر دارم و این  حرکت را با نام تو آغاز می‌کنم و برای رضا و خشنودی توست تا توانم حسن بندگی تو را ادا کنم . از رنج سفر غم و غربت پناه می‌برم .

خدایا 

فقط تو دوست من در سفر هستی تویی که در یک زمان هم رعایت مرا در سفر بکنی و هم بازماندگانم را محافظت نمایی آنان را به دست تو می‌سپارم . زیرا تنها تو سرپرست بینوایانی.

خدایا 

از تو می‌خواهم که صبرم عطا بفرمایی تا بتوانم برای خود ذخیره‌ای برای آخرت توشه بردارم و وسیله نجاتم باشی .

خدایا 

به من فرصت توانایی و تشخیص راه صحیح و روشن عطا فرما تا بتوانیم خطرات ناشی از جهالتم و لغزشهای دنیایی محفوظ بمانم و عمل شایسته تو را انجام دهم زیرا که تو در هر لحظه ناظر اعمالم هستی و به حقیقت و پنهان بنده‌ات آشکاری تا بتوانم از کارهای حرام که توزیع کردی پرهیز کنم و با هوای نفس مبارزه و آرزوهای خود را بکوبم و بجز توبه هیچ فکر نکنم .

بار خدایا 

توفیقم ده تا بتوانم در جنگ با هواهای نفسانی پیروزآیم و عبادتت را که بر همگان واجب است پیشه کنم .

خدایا 

ببخش اشتباهاتم را که از من به آن آگاهتری . اگر باز هم اشتباه کردم باز مرا ببخش چون فقط توئی رحمن توئی رحیم تو هستی که زود از بنده‌ات را طی میشوی . تو حافظ و چشم پوشی میکنی گناهان بنده خطاکارت را خدایا بیامرز  مرا آنچه را که متعهد شوم انجام دهم ولی انجام ندانم .

پروردگارا 

ببخش مرا آنچه را که با زبان انجام دادم و موجب ثوابم شد پس با قلب آنرا باطل کردم . آفریدگارا ببخش مرا از اشاره‌های گوشه چشم ، حرفهای بیهوده ، غفلتهای قلبم و لغزشهای زبانم را .

خدایا 

در هر حاجت که خطا رفتم . گناه کردم ببخش مرا و هدایتم کن .

خدایا 

در مصائب و مشکلات و تنهایی یاورم باش که فقط تویی یار مستضعفان .

خدایا 

قلبم را بیشتر به نور ایمان و معرفت آشنا بگردان و دینم راهم در دنیا و هم آخرت محفوظ بدار . خدایا مرا از شکر گذاران نعمتت قرار ده .

خدایا

به راستی مطلب چنین است که من فقط بر حسب خیالهایی که در دلم خطور می‌کند رزق خویش را می‌جویم و در جستجوی آن شهرها می‌گردم پس در آنچه طالب آنم مانند شخص سرگردان هستم که نمی‌دانم روزی من در صحراست یا در کوه یا در زمین یا در آسمان یا در خشکی یا در دریا و به دست کیست و من قطعا می دانم که علم آن نزد توست و وسیله‌هایش بدست توست و تویی که به لطف خود رزق را قسمت می کنی و به رحمت خویش وسیله آنرا فراهم می سازی .

خدایا پس درود بفرست بر محمد و آل او بگردان .

پروردگارا 

روزیت را برای من فراوان و راه بدست آوردنش را آسان و محل دریافتش را نزدیک و مرا در جستجوی راهی که رزق مرا در آن مقدر نفرموده ای بزحمت مینداز .

خدایا 

من از تو می‌خواهم آنچه باعث رحمت و آمرزش تو است و نجات از آتش دوزخ و از هر بلا می‌شود و نیز رسیدن به بهشت و خشنودی در دارالسلام و در جوار پیغمبر تو محمد بر او و آل او سلام باد .

 خدایا

هر نعمتی که ما بندگان راست پس از توست هیچ خدایی جز تو نیست از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو از گناه باز می گردم .

و شهادت …

 

حافظ قرآن و پشتیبان امام باشد و با خطواط انحراف قاطعانه برخورد کنید .

 

و تو ای حسین : آن قدر مشتاقم که هر چه زودتر به این جوانان شهید بپیوندم .من به شهادت در راه خدا مباهات میکنم ما را دریاب و پیروانت را یاری و عاشقانت را پذیرا باش .

 

از گفته‌های شهید

بقول یکی از دوستان شهید در آخرین لحظات ، شهید در آخرین مرتبه  حرکت بسوی جبهه این حرف را زده که می‌گفت ما دیگر به آخر خط رسیده‌ایم باید برویم . 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 60