شهید حسن عبدالهی

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : ۱۳۴۰

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۹/۰۹

محل تولد : گناوه

محل شهادت :  بستان – عملیات آزادسازی بستان

آرامگاه : گناوه 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۷۳