شهید غلامحسین غلامی

نام پدر : احمد

تاریخ تولد :۱۳۴۲

تاریخ شهادت : ؟ ۱۳۶/۰۴/۲۸

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : کازرون در حین انجام وظیفه

آرامگاه : گناوه

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 224