شهید حسین منفرد

نام پدر :عبدو

تاریخ تولد :۱۳۳۳/۰۷/۰۹

تاریخ شهادت :۱۳۶۲/۰۷/۲۸

محل تولد :خورموج

محل شهادت :بانه

آرامگاه :شیخیان دشتی

_______________________________________________________________________________________________

خاطرات شهید

خاطره ای از همرزم شهید

این خاطره‌ای را که می‌خواهم تعریف کنم و بیان نمایم در مورد رابطه عمیق روحی ایشان با ائمه اطهار (ع) می‌باشد . شهید حسین منفرد از لحاظ تقوی و ایمان در مرتبه والایی بودند در عین حال که خیلی ساده می‌زیست و صادق بودند . یک فرد بی‌آلایش و بی‌تکبر بود ، مخلص بودنش دوستان همرزمش را به طرفش می‌کشاند ارادتی خاص نسبت به اهل بیت داشت .

  در یکی از روزهای که دور هم جمع شده بودیم و با یکدیگر صحبت می کردیم شهید گفت : من دیشب خواب امام زمان (عج) را دیدم که به من گفت تو در عملیات در حین نبرد با دشمن ظهر در ساعت ۰۰ : ۱۲ شهید خواهی شد ، من آن زمان از صحبتهای شهید خیلی تعجب کردم تا اینکه زمان عملیات فرا رسید اتفاقاً من و شهید منفرد در کنار هم بودیم بعد از چند ساعتی درگیری ، متوجه شدم  شهید منفرد بر زمین افتاده است به طرفش رفتم دیدم ترکش به بدن و سرش اصابت کرده و خون زیادی از او رفته هر چه او را تکان دارم و صدایش زدم جوابی نشنیدم ، باز صدایش کردم ولی جوابی نشنیدم ، آری او شهید شده بود . در همان لحظه در عین ناراحتی و غم غصه‌ای بر وجودم چنگ می‌زد و از اینکه بهترین و عزیزترین دوستم را از دست داده بودم ، برای یک لحظه به یاد صحبتهای آن روزش افتادم و خوابی را که تعریف کرده بود به ساعت نگاه کردم دقیقاً ساعت ۰۰ : ۱۲ ظهر بود ، همانطور که خود گفته بود آری آنان راد مردان راست قامت بودند که با کوله بار خود از دیار خود ، اوج ملکوت اعلی را به تمامه درک کرده بودند . عزت عزیز را با همه هستی، همه خریده بودند ، اینها همه اوصاف بود . خداوندا به حرمت خون این شهیدان بر ما ترحم کن و کمک کن تا در پیشگاه عدلت ، فردای حشر و قیامت شرمندهشان نباشیم .

انشاء الله

« شب تاریک بیم موج و گرادبی چنین حائل ، کجا دانند حال ما سبکبالان ساحلها »

Views: 64