خاطرات شهید

خاطرات شهید از زبان همسرش

عنوان خاطره :‌ زنده نگه داشتن ایام محرم

همیشه شهید بزرگوار تاکید به برگزاری ایام محرم بصورت باشکوه داشت و هر سال نسبت به سال قبل می گفت باید محرم و عاشورا را گرم تر نگه داشت تا نسل جدید با فداکاری امام حسین (ع) و شهیدان آشنا تر شوند و دین خود را حفظ کنند . 

بازدیدها: ۳۲