شهید داود واعظ

فرزند : عباس

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۶ 

محل تولد : گناوه

تاریخ شهادت :۱۳۶۱/۴/۲۳ 

محل شهادت : جبهه شلمچه – عملیات رمضان

آرامگاه : گلزار شهدای گناوه 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 448