خاطرات شهید:

خاطره شهید از زبان مادرش :

شهید عزیزم ضرغام طبق صحبتی که خودش داشت روزی که می‌خواست به جبهه برود با مسئولش به خانه آمد و گفت من باید طبق فرموده امام به اسلام و میهن خدمت بکنم و باید به جبهه بروم این فرموده امام است باید عمل شود و من عاشق جبهه هستم و باید بجنگم تا به شهادت برسم همینطور هم شد عاشقانه جبهه و جهاد را انتخاب نمود و تا آخرین قطره خون از اسلام عزیز و میهن دفاع نمود و فرموده امامش را عمل نمود و شربت گوارای شهادت را نوشید و به لقاء حق پیوست .

روحش شاد و یادش گرامی باد

بازدیدها: ۵۷