خاطرات شهید:

از زبان برادرش

عنوان خاطره : عشق به بسیج

به فرمان امام هفت یا هشت نفری بودیم در روستایمان بسیج روستا را تشکیل دادیم و شهید عزیزمان بهمنیاری یکی از افرادی بود که بسیج روستا را تشکیل داد و فعال نمود . از بسیج بودن ما می‌خندیدند اما شهید می‌گفت فرمان امام است باید عمل کنیم و از انقلاب و اسلام پاسداری نماییم . شهید به صورت داوطلب برای جبهه ثبت نام کرد و به جبهه رفت و به ما می‌گفت شما در بسیج حضور فعال داشته باشید و امام را تنها نگذارید و پشت جبهه‌ها را گرم نگه دارید .

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 

——————————————————————————————————————————————

بازدیدها: ۱۵