شهید عباس مامدسادی

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : ۱۳۴۲

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۳/۰۱

محل تولد : گناوه

محل شهادت : در حین انجام ماموریت در خطوط لوله جزیره خارک

آرامگاه : گناوه 

Views: 72