قسمتی از وصیت نامه شهید

تنها درخواستی که من از همه خانواده‌ها و طایفه و اهل گناوه دارم این است که همیشه در خط امام و گوش به فرمان او باشند تا هم در دنیا پیروز و هم در آخرت با سعادت باشند و همیشه برای امام دعا کنید بعد از وقت نماز در وقت کار همیشه و همیشه و بیشترین دعایی که می‌کنید این باشد که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار .

«والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»

Views: 250