خاطرات شهید

خاطره‌ای از زبان همسر شهید :

۱٫ عنوان خاطره : اسمش را روح الله بگذار

تقریباً سه سال با هم زندگی کردیم شهید سنگور زاده خیلی اخلاق خوبی داشت . مخلص بود برای انقلاب . از اول جنگ تا آخر جنگ . از اول انقلاب در جهاد سازندگی شرکت داشت یک مدتی هم در بنیاد مهاجرین خدمت نمود بعد هم عضو بسیج شد و بعد هم پاسدار رسمی شد .

همیشه می‌گفت اگر ما صاحب یک فرزند شدیم بچه‌ام را اگر یک وقتی مثلاً اتفاقی یا خطری برای انقلاب پیش آمد حتماً تو بچه‌ا‌م را زود بفرست . جلویش را نگیر و خیلی هم دوست داشت فرزند اولش پسر باشد . و می‌گفت هر وقت پسری گیرم آمد اسمش را روح الله بگذار . خیلی به امام علاقه داشت .

بازدیدها: ۸