خاطرات شهید

خاطرات شهید از زبان مادرش

۱ . عنوان خاطره : انجام واجبات

یادم هست همیشه با نماز و روزه و اهل مسجد بود واجباتش هیچ وقت ترک نمی‌شد عشق و علاقه خاص به مسجد داشت و نمازهایش را در مسجد می‌خواند و با مسجد رابطه خوبی داشت ماه مبارک  رمضان همیشه در مسجد بود و به دعا و راز و نیاز با خدا می‌پرداخت و شبهای قدر را در مسجد به دعا و عبادت مشغول بود .

یادش گرامی و روحش شاد باد

۲ . عنوان خاطره : عشق و علاقه به حضرت علی (ع)

همیشه می‌گفت باید پیرو حضرت علی (ع) باشیم و کردار و رفتار شما را برای خودمان سرمشق قرار دهیم عشق و علاقه خاصی به حضرت علی داشت برای امام عزاداری  و سوگواری می‌کرد و ما را به این کار دعوت می‌نمود که پیرو مولایم علی(ع) باشیم

 یادش گرامی و روحش شاد باد

 

 

Views: 67