زندگینامه :

شهید عبدالحسین شیخ زاده در سال ۱۳۳۹ در شهر گناوه و در محله امام زاده در یک خانواده متدین و مذهبی چشم به جهان گشود . دوران ابتدایی را تا پایان کلاس کلاس پنجم در مدرسه هفده شریور گناوه گذارند . دوران راهنمایی را پشت سر گذاشته و دبیرستان را  در مدرسه شهدای فتح المبین در رشته اقتصاد به پایان برد. در این دوران شهید پا به پای مادر زحمتکش خود در کنار درس خواندن به امرار معاش خانواده می پرداخت . پس از دوران تحصیل شهید در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۶۰ به خدمت سربازی اعزام شد.

دوره آموزشی را در پادگان آموزشی چهل دختر شاهرود و در گروهان ۵ دسته ۳ آموزش ۰۲ گذارند و سپس جهت ادامه خدمت به قصر شیرین منتقل گردید. مدتی را در آنجا گذارند تا اینکه یک روز جهت دیدار با یکی از همشهریان خود که در همان پادگان حضور داشت و دوران آموزشی را نیز باهم گذرانده بودند حرکت نمود که در بین راه ناگهان صدای سوت یک خمپاره نزدیک شد و سیم تلفن را زد و … خون پیشانی او بر روی خاکهای قصر شیرین جاری شد. روحش شاد  یادش گرامی باد.

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازدیدها: ۶