زندگی نامه شهید

شهید مرادی در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در روستای مال محمود از توابع شهرستان گناوه متولد شد و در سال ۱۳۴۵ در روستای چهار محال شروع به تحصیل نمود .وی با توجه به فقر و کمبود و مشکلات در آن عصر، تا پنجم ابتدایی درس را ادامه داد و چون امکانات مالی به او اجازه نمی‌داد نامبرده مجبور به ترک تحصیل شد و این طرف و آن طرف جهت اشتغال به کار پرداخت و در سال ۱۳۵۷ در تاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۵ به خدمت مقدس سربازی رفت و با شروع انقلاب فعالیت چشم گیری داشت  و نقش حسابی داشت و در تمام راهپیماییها شرکت می‌کرد خصوصاً در موقع سربازی در پادگان که مشغول خدمت بود خیلی فعال و حتی در آن موقع سربازی دو بار به جبهه اعزام به جبهه ثبت نام کرد ولی فرماندهان ایشان را قبول نمی‌کردند و ایشان یک فرد انقلابی و حزب الهی خصوصاً در موقع سربازی که افراد پادگان روی ایشان شناخت کامل پیدا کرده بودند و او را به عنوان پیش نماز قرار می‌دادند و شهید بعد از دو سال خدمت سربازی مراجعت کردند و به محض رسیدن به زادگاهش در بسیج شرکت کرد و طی ۲۰ روز که در خانه بود جهت جبهه ثبت نام کرد و از طریق سپاه گناوه به جبهه شوش منتقل شد و در عملیات فتح المبین در تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ به لقاء الله پیوستند .

راهش پر رهرو باد و یادش گرامی

Views: 40