خاطرات شهید

خاطرات شهید از زبان برادرش (عبدالمجید) :‌

۱-۱ ـ عنوان خاطره :‌ عشق به امام خمینی

عاشق امام بود عشق خاصی به امام داشت که از روستایمان برای مراسم استقبال از امام در سال ۵۷ برای مراسم استقبال ۱۲ بهمن به تهران رفت و مدت ۱۵ روز تهران بود و در مراسم استقبال از امام شرکت نمود و ما را سفارش می کرد که گوش به فرمان امام باشید و فرمان امام را اطاعت کنید که فرمان خداست و در راهپیمایی‌های انقلاب حضور فعال داشت و مردم روستا را دعوت به شرکت در مراسمات و برنامه های انقلاب می نمود .

۱-۲ ـ عنوان خاطره : نماز اول وقت و اهمیت به آن

از کودکی به نماز اهمیت خاصی داشت و نمازش را بموقع می خواند و به واجباتش اهمیت می داد و انجام می داد و ما را سفارش به انجام واجبات می‌کرد .

 

 

 

 

 

بازدیدها: ۲۹