شهید عبدالحمید هدایت

نام پدر :عبدالرضا

تاریخ تولد :۱۳۳۶/۰۹/۱۱

تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۰۹

محل تولد :آبادان

محل شهادت :آبهای خلیج فارس

آرامگاه :گناوه

Views: 109