شهید عبدالرضا شنبدی

نام پدر : ماندنی

تاریخ تولد : ۱۳۴۶

تاریخ شهادت : ۱۳۷۶/۰۱/۰۱

محل تولد : گناوه

محل شهادت : 

آرامگاه : گناوه

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۲۶۲