زندگینامه شهید

شهید عبدالعزیز سهیلی فرزند عبدالرضا در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۴۲ در محله شیلات گناوه در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در مدرسه دانش گناوه و دوران دبیرستان را در دبیرستان شهدای فتح المبین پشت سر گذاشت. عبدالعزیز از کوچکی توی مراسم محرم شرکت می نمود و مادرش نیز نوحه خوان تکیه های قدیمی بندر ریگ بود که گاهی کشورهای حوزه خلیج فارس از او دعوت می کردند و خانواده پدرش از چند نسل قبلتر مراسم گردان محرم بودند. حتی شیپور حسینیه مطهری بندر ریگ را پدرش از سفر دریایی با لنج آورده بود.

در دوران دبیرستان بود که یک روز در یک جلسه مخفی در حسینیه معتمدی شرکت کرد و بعدها توی مراسم هایی که برای شهدای دانش آموز قم برپا شد و راهپیمایی که به یاد شهدای ۱۷ شهریور تهران از امامزاده گناوه شروع شد و روز پر التهاب ۲۲ بهمن ۵۷ که به تسلیم ژاندارمری گناوه منجر شد حاضر بود و… 

اسفند سال ۶۳ در جبهه دزفول درگیری شدید بود . عبدالعزیز مثل همیشه پر تب و تاب بود و مثل همیشه یکجا نمی ماند . با شوخی و مزاح روحیه دوستان را تقویت میکرد. با آن که یکی دو بار مجروح شده بود اما هیچگاه از انرژی اش نکاست . شهید از همان ۱۷ سالگی که اعزام شده بود ابتدا به کرمان رفته بود و سپس به اصفهان و بعد از آن به دزفول منتقل شده بود. سرانجام روح بیقرار عبدالعزیز در اسفندماه ۱۳۶۳ از خاک دزفول به سوی آسمان پرکشید و در جوار خدای حقتعالی آرام گرفت.  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۸