شهید عبدالله بادبدست

نام پدر : علی

تاریخ تولد : ۱۳۲۳/۰۹/۰۲

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۴

محل تولد : آبادان

محل شهادت : شلمچه

آرامگاه : تهران

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۹۳