نامه شهید ناصر داودی به شهید علیرضا رضایی

 

به نام الله 

خدمت برادر عزیزم آقای علیرضا رضایی 

پس از عرض سلام ، سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواهان و خواستارم امیدوارم که حالت خوب و هیچ گونه ناراحتی در کارت نداشته باشی و زندگی را به خوشی بگذرانی

باری اگر جویای حال اینجانب باشید بحمدالله سلامتی برقرار است بجز دوری و نادیدنی شما آن هم امیدوارم دیدارها تازه گردد و آن چهره مهربان و نورانیت را دوباره زیارت کنم.

باری از موقع‌ای که سربازی رفته‌ای جایت در بین بچه‌ها خالی است ولی این یک وظیفه است که به گردن همه است و باید آن را انجام دهیم اگر از اوضاع سپاه و بسیج بخواهی سپاه هم مثل همیشه است بچه ها هم به آن کمک می کنند

و گروه ابوذر که در بوشهر دوره دیده بود از طریق رادیو بوشهر خواسته شدند و آنها هم رفتند دو روز در آنجا ماندند و سپس راهی اهواز شدند .

بچه‌هایی که به اهواز رفته اند حر خسروی ، عباس کردوانی ، تیموری ، احمدزاده ، ماندنی محمدی ، حسن ملک زاده ، مظفری ، حمید حیاتی ، آنها هنگامی که خواستند به اهواز بروند حتی وقت نداشتند از پدرانشان هم خداحافظی کنند

فقط به ۱۰ دقیقه ای در کنار امامزاده ایستادند که برادر سعیدی را ببینند و با اذان مغرب به سمت اهواز حرکت کردند بچه‌ها خیلی خیلی سلام می رساندند خیلی خوشحال بودند ،

نامه ای که برای حمید فرستاده بودی بدست من رسید من هم به منزلشان دادم و هر وقت که نامه ای نوشت و آدرس آنرا پیدا کردیم نامه را حتماً برایش می فرستم و او را از حالت با خبر می سازم .

برادر سربازی دوره ای برای آمادگی بدن و آموزش . باید به هر صورت که باشد استقامت کرد خوشا روزهایی که در بسیج با هم بودیم هر روز همدیگر را ملاقات و از حال یکدیگر با خبر بودیم .

برادر روزی که بچه ها به اهواز رفتند همگی سلامت را رساندند حمید حیاتی نیز خیلی سلامت را رساند دیگر وقت شما را نمی گیرم . امیدوارم که همیشه موفق باشید و امیدوارم از اینکه با بچه ها نیستید هیچ ناراحتی نداشته باشی چون خودت هم در حال جهاد هستی جهاد که تنها در اهواز نیست در این موقع هر خدمتی جهاد است .کسی که شما را فراموش نمی کند 

 ناصر داوودی ۱۳۵۹/۱۰/۰۶

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

یاددادشت های شهید

 

استضعاف اعم از استبداد ، استشمار ، استعمار است .

طبقه ای بوسیله استبداد به بیچارگی می افتند و این استضعاف سیاسی است . و طبقه ای بوسیله غارت و ربودن ثروت استثمار میشوند و این استضعاف اقتصادی است

و کسانی با اندیشه و فکر و تعقل بوسیله نیروی استعمارگر که زیر بنای استبداد و استثمارند ، استعمار می شوند و این استضعاف عقلی و شهودی و احساسی است .

انقلاب عبارتست از تغییر و تحول در کلیه شئون زندگی ، از لحاظ مادی و معنوی ، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و غیره …

انقلاب یعنی بیرون آمدن مستضعفان از زیر دست استبدادگران و استثمارگران و استعمارگران می باشد ، انقلاب یعنی برتری و فائق آمدن مستضعفانی است که زمانی زیر ظلم و شکنجه و آزار و جور و استبداد بوده اند و از نظر نیروی فکری و اندیشه و تعقل نیز استعمار شده بودند .

انقلاب بعضی موقع در یک رشته خاصی انجام می گیرد ، یعنی هدفش تغییر و تحول در زندگی اقتصادی است یعنی زیر استثمار بیرون آمدن و با تحولات در زندگی اجتماعی ، رسیدن به رفاه اقتصادی است .

انقلاب بعضی مواقع بر اثر ظهور دینی جدید بوقوع می پیوندد مانند انقلاب اسلامی در دوره پیامبر (ص) و هجرتش از مکه به مدینه .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

بازدیدها: ۱۴۳