شهید علی بهروزی

نام پدر : ناصر

تاریخ تولد :۱۳۴۱

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۱۴

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : جبهه اقتصادی

آرامگاه : گناوه

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 245