شهید علی صیدعالی

نام پدر : محمد 

تاریخ تولد : ۱۳۳۲/۰۷/۱۰

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۴/۰۷

محل تولد : گناوه – روستای چهارروستایی

محل شهادت : منطقه شوش

آرامگاه : چهارروستایی

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۱۸۳