شهید علی ناصری

نام پدر :حسین

تاریخ تولد :۱۳۴۰/۰۱/۱۱

تاریخ شهادت :۱۳۶۳/۰۴/۱۴

محل تولد :آبادان

محل شهادت :جزیره مجنون

آرامگاه :گناوه

 

 

Views: 60