شهید علی گرگی پور

نام پدر : بهمنیار

تاریخ تولد : ۱۳۴۴

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : در حین انجام ماموریت در تهران

آرامگاه : گناوه

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۲