خاطرات شهید

خاطره‌ای از برادر شهید

عنوان خاطره : توزیع عکس حضرت امام

قبل از شکل گیری انقلاب بود شهید کلاس دوم راهنمایی بود عکسهای حضرت امام را توزیع می‌کرد در بین اقوام و محله و خانواده خودمان یادم هست یک روز عکسهای امام و اعلامیه‌ها را به منزل آورد  ما حضرت امام را نمی‌شناختیم او ما را نسبت به امام و هدف امام و انقلاب امام آشنا کرد و گفت همه باید از امام حمایت کنیم و پیرو او باشیم .

یادش گرامی باد

Views: 48