شهید غلامحسین غلامی

نام پدر : احمد

تاریخ تولد : ۱۳۴۲

تاریخ شهادت : ؟ ۲۸/۴/۱۳۶ 

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : کازرون در حین انجام وظیفه

آرامگاه : گناوه

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۳۹