خاطرات شهید

خاطره‌ای از مادر شهید

عنوان خاطره : کمک به فقرا

روزی سر مزار فرزندم نشسته بودم که زنی آمد و گفت این فرزند شماست

گفتم بله

گفت عکس او را به من بده

گفتم شما کی هستی

گفت این شهید عزیز قبل از شهادت در گاوداری کار می‌کرد و شیر و ماست برای من و فرزندانم که وضعیت اقتصادی خوبی نداشتیم زندگیمان را اداره کنیم می‌آورد

و حقوقش را با ما تقسیم می‌کرد آن موقع من متوجه خصوصیات خوب فرزندم شدم که به فقرا و نیازمندان کمک می‌کرد .

روحش شاد و یادش گرامی

بازدیدها: ۴۵