قسمتی از وصیت نامه شهید

من سرباز اسلام هستم و در راه خدا می جنگم و فی سبیل الله می روم به جبهه جنگ با کفار بعثی ، تا به یاری خدا پیروز شویم و من پیغامی به ملت اسلامی ایران دارم که با منافقین مبارزه کنید و نگذارید که منافقین سرکشی بکنند و به امید خدا پیروزی نزدیک شده است .

رزمنده اسلام فریدون غلامی

Views: 62