خاطرات شهید

خاطره‌ از زبان مادرشهید

عنوان خاطره : پخش اعلامیه‌های حضرت امام (ره)

یادم هست اعلامیه‌های حضرت امام را در خرمشهر بین مردم توزیع می‌کرد و بصورت فعال عشق انقلاب در او بود.

تا اینکه روزی توسط ساواک دستگیر شد و چهارده روز در زندان بود و مورد شکنجه‌های زیادی قرار گرفته بود تا اینکه توسط یکی از بستگانمان که درجه دار نیروی دریایی بود نجات یافت و آزاد شد .

عنوان خاطره : حضور فعال در جبهه

شهید بصورت فعال برای دفاع از اسلام و کشور در جبهه‌های جنگ شرکت می‌کرد . چهار بار به جبهه رفت و می‌گفت باید بروم تا از سرزمین و نوامیسم که مورد هجوم صدامیان کافر قرار گرفته دفاع کنم و نمی‌توانم شاهد تجاوز‌های دشمن در سرزمینهای اسلامیمان باشم و در خانه باشم و به جبهه نروم .

تا آخرین لحظه‌های عمرش در جبهه بود تا شهادت در راه خدا نصیبش شد و به لقاء الله پیوست .

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

بازدیدها: ۱۶