خاطرات شهید

خاطره ای از پدر شهید :

عنوان خاطره : انجام واجبات

یادم هست در یازده سالگی نماز را یاد گرفت و نمازش را می‌خواند و اهمیت می‌داد خاطره ای که از او دارم یک ماه مبارک رمضان با نا‌مادر‌یش نماز و روزه را با آنکه سن کمی هم داشت انجام داد .

روزها برای اینکه بیرون از خانه با مسائل مختلفی سرکار داشت نمی‌رفت و می‌ماند تا اذان ظهر و نمازش را در مسجد می‌خواند و اهمیت خاصی به انجام واجبات می‌دهد و نسبت به دینش پایبند بود .

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

بازدیدها: ۱۵