زندگی نامه شهید

شهید محمد علی خواجه در سال ۱۳۴۰ در قریه محروم چهار برج در خانواده فقیر و تهی‌دست اما مذهبی متولد شد . تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذارند و برای ادامه تحصیل به بندر گناوه‌ آمد تابستانها  تعطیل بود کار می‌کرد سال آخر تحصیلات متوسطه را می‌گذارند که انقلاب به پیروزی رسید و پس از گرفتن دیپلم توانست جذب بسیج گناوه شود و دوره آموزشی را با موفقیت گذارند وی که عشق جبهه در سر داشت فوری دفترچه آماده به خدمت گرفت و عازم خدمت مقدس سربازی شد .

« یادش گرامی و راهش پر رهرو باد »

 

Views: 32