شهید محمد محرابی

نام پدر : قدرت اله

تاریخ تولد : ۱۳۴۸

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۳/۱۹

محل تولد : گناوه

محل شهادت : منطقه نفت شهر

آرامگاه : گناوه

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 217