شهید منصور کدایی

نام پدر : محمد حسین

تاریخ تولد : ۱۳۴۶

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۲/۱۴

محل تولد : گناوه

محل شهادت : منطقه غرب کشور

آرامگاه : گناوه

بازدیدها: ۴۴