یادداشت های شهید

 

مناجات شهید با خدای خود در آخرین ساعات زندگی

 

بارخدایا ، پروردگارا حالا که این دعا را میخواهم بکنم خیلی دلم تنگ شده چون غروب هم نزدیک است

نمی دانم این دلتنگی بخاطر اینست که غروب نزدیک است یا اینکه از چیز دیگر است .

 

ای خدای بزرگ من جز تو کسی را ندارم وقتی گناهی را انجام میدهم از نادانیم می باشد .

 

ای خدای بزرگ ای خدای بزرگ از تو میخواهم اول اینکه بر نفس اماره پیروزم کن و کمکم کن تا بتوانم در میدان جنگ استوار باشم و هیچگاه پایم در برابر دشمنان اسلام نلرزد و استقامتم خوب و استوار باشد .

 

ای خدای بزرگ من آرزوی شهادت دارم آرزوی بزرگم میباشد از تو میخواهم هر چه زودتر نصیبم کنی .

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۲۴