خاطره ای از زبان همسرش

عنوان خاطره : عشق و علاقه به امام خمینی (ره)

سال ۱۳۵۷ بود تلویزیون همه نداشتند روز ۱۲ بهمن بود که امام (ره) به میهن بازگشت شهید بزرگوار بچه‌ها را جمع کرد و گفت باید همه بچه‌ها را ببریم خانه همسایه که تلویزیون دارند تا امام (ره) را ببیند و عشق و علاقه به امام در دل آنها جا پیدا کند و همیشه با امام باشند چون راه امام راه اسلام و قرآن است .

 

Views: 30