زندگی نامه شهید

شهید نصرالله خزائی در سال ۱۳۳۶ در خانواده فقیر اما مذهبی متولد شد که جز فقر و سکوت چیزی در آن نداشت وی در سن ۳ سالگی مادرش را از دست داد و باید با پدری فلج و از کار افتاده در دامان زن عمویش پرورش یافت از همان اوایل زندگی فقر شدید خانواده از یک طرف و قحطی و خشکسالی وحشتناک از طرف دیگر سنگینی بار مسئولیت خانواده بر دوشش طاقت فرسا کرد .

نصر‌الله بعد از چند ماه پا به مدرسه گذاشت و با وجود دوری مسافت مدرسه از روستایشان با اشتیاق فراوان تحصیلات را ادامه داد از آنجایی که برادران بزرگش نمی‌توانستند معاش خانواده را تامین کنند شهید نصر‌الله مجبور بود که جهت کمک به معشیت خانواده به کار‌گری بپردازد تا مخارج تحصیلاتش را مهیا نماید .

 نامبرده در دوران انقلاب نیز فعالیتهای فراوانی می‌کرد و در آن روزهای سخت که انسان نمی‌توانست نفس بکشد به پخش اطلاعیه‌های امام می‌پرداخت و روز و شب مردم را دعوت می کرد تا در دهات اطراف بروند و آنها آگاهی بدهند تا اینکه انقلاب پیروز شد و او به فرمان امام وارد بسیج شد همکاری می‌کرد و هم آموزش می دید تا اینکه با گذشت زمان آموزش نظامی را طی کرد .

وی که شوق فراوان به جبهه داشت با روحی الهی عازم جبهه شد و در شکستن حصر آبادان شرکت داشت تا بالاخره در تاریخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۸ وارد جبهه نور علیه ظلمت گردید . وی که ماموریتش در بستان بود و در گرفتن پل ثابله شرکت فعالی داشت تا اینکه در تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بوسیله ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

بازدیدها: ۸