وصیتنامه شهید

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده(نساء۷۸) هرکجا باشید مرگ شما را فرا رسد اگر چه در کاخهای بسیار محکم باشید.

ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است . امام خمینی 

صبح آید و این شام سیه روز شود    ایم ضعیفان همه نوروز شود 

و دعا برای امام زمان و نائب برحقش خمینی بت شکن آن پیر جماران یادتان نرود . اول دعا کنید بعد فاتحه بخوانید . ای کاش صدجان داشتم و فدای اسلام می کردم .

و تو برادر و خواهر دانش آموز سنگر بس مهمی را حفاظت می کنی ، به خدا سوگند گروهک های ضد خلقی و این فدائیان خلق را در جبهه ها جز در روبروی خلق نمی یابید پس به هوش باش و به هوش باشید که افکار رستاخیزی بر شما حکومت نکنند و چنانچه جنازه من به دستتان نرسد ناراحتی نکنید و بروید بر معلمانم علیرضا و جواد و مجید …. برای امام دعا کنید و بعد فاتحه بخوانید . هرکس از من طلب دارد از منزلمان بگیرد . به امید پیروزی اسلام بر کفار . خدا نگهدارتان باد

جزء گردان شهید علی غلامی گروهان شهید فروتن و دسته شهید مجید خزایی و جزء تیپ المهدی 

روز پنجشنبه ساعت ۵ عصر ۶۰/۱۲/۲۷ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 192